มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแม่ฮ่องสอน

Maehongson Development Foundation [ MDF ]

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ชาวไทย ภูเขา
International Cooperation For Thai Hill Tribe Development Fund 

タイの山岳民族の生活基盤開発のための国際協力

 " Working Together Means Winning Together "
 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                      
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย 

ส่งดวงวิญญาณพระองค์ 

เสด็จสู่สวรรคคาลัย


     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า
 คณะทำงาน รวมทั้งผู้สนับสนุน:
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
มูลนิธิเพื่อพัฒนาแม่ฮองสอน และราษฏรในโครงการ ฯ


  
Copyright by ictdf staff only
Design by Parinya  Kannika [ Ayme ]